Beräkning av snitt och HCP          PBK Åkeshov


           Dam